Tävlingslydnad

I lydnadsklass ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd. Hunden ska kunna hämta föremål och hoppa över hinder. Momenten sker både med och utan koppel. Viktigt i lydnad är samarbetet mellan förare och hund. 

Träna lydnad

För att bli framgångsrik i lydnad krävs lyhördhet och kunskap om olika inlärningsmetoder och träningssätt. Innan den egentliga träningen börjar för ett moment bör du se till att ha ett gott samarbete med din hund.

Samarbete tränar du bäst genom lek och enklare övningar både utom och inomhus. Hunden bör ha en förväntan på att det kan hända roliga saker tillsammans med dig. Hunden kan lära sig att om den gör bra saker så får den uppmärksamhet och belöning redan innan momentträningen börjar. Ju bättre samarbete desto bättre förutsättning för lydnad.

Lydnadsprov

Alla hundar kan tävla lydnad

Lydnadsprov indelas i fyra klasser
Klass I
I klass I ingår momenten Platsliggande, Tandvisning, Läggande, Linförighet, Inkallning, Ställande, Hopp över hinder samt Apportering

Klass II
I klass II ingår momenten Platsliggande, Fritt följ, Läggande, Inkallning, Sändande med ställande, Apportering, Fritt hopp över hinder, Fjärrdirigering

Klass III
I klass III ingår momenten Sittande i grupp, Platsliggande, Fritt följ, Sättande, Inkallande med ställande, Sättande med platsläggande och inkallande, Apportering med hopp över hinder, Apportering med metallföremål, Vittringsprov och apportering, Fjärrdirigering

I Elitklass ingår momenten
Sittande i grupp i två minuter, Platsliggande i grupp i 4 minuter med störning, Fritt följ, Stå och sitt och ligg under marsch, Inkallande med ställande och läggande, Sändande med dirigering, platsläggande och inkallning, Apportering med dirigering, Apportering av metallföremål och hopp över hinder, Vittringsprov och apportering, Fjärrdirigering 

Lydnadsdiplom/titel Lydnadsdiplom/titel
Klass I, LP I Tre 1:a pris i klass I på lydnadsprov
Klass II, 
LP II Tre 1:a pris i klass II på lydnadsprov
Klass III, LP III Tre 1:a pris i klass III på lydnadsprov
Elitklass, LPELIT Tre 1:a pris i elitklass på lydnadsprov
Lydnadsdiplom kan även tilldelas oregistrerad och kryptorchid hund.

 [Källa: Svenska brukshundklubbens regler för Lydnadsprov]