Våra kurser.

Här kan du se vårt aktuella kursprogram. Hos oss finns ofta något som passar alla, oavsett om du har en valp eller en äldre mer erfaren hund.

Vårt kursutbud

Hösten 2023

Här hittar du mer ingående information om samtliga kurser som finns i vårt utbud.
Det varierar lite från termin till termin exakt vilka kurser som ges. 

Anmälan

För att anmäla dig till en kurs, ring eller mejla aktuell instruktör under respektive kurs. För samtliga kurser krävs medlemskap i Torsby brukshundklubb.

Betalning

Invänta bekräftelse från din instruktör att du har har fått en plats på vald kurs. Betala sedan din kursavgift till vårt Bankgiro eller Swish. Ange vad betalningen avser, ditt namn och personnummer vid betalning. Betalning sker alltid i förskott innan första kurstillfället.

Bankgiro 103-3885
Swish 123 448 64 52

Valpkurs

Grundläggande moment av vardagslydnad med fokus på kontakt och motivation. Stor vikt läggs vid följsamhet och inkallning.

Ålder: från ca 3 månader
Förkunskaper: Inga
Antal träffar: 

Kursstart:
 6 september kl 18.00
Anmälan: Sms till Ingela 070-590 77 94 (efter 19.00)
Pris: 1000 kr

Grundlydnad

Fortsättning på grundläggande moment av vardagslydnad med fokus på kontakt och motivation. Stor vikt läggs vid följsamhet och inkallning.

Ålder: från ca 6 månader 
Förkunskaper: Inga
Antal träffar: 5
Kursstart: 10 september kl 17.00
Anmälan: Sms till Lena 072-522 39 50 (efter 19.00)
Pris: 1000 kr

Nosework nybörjare

I nosework får hunden använda sitt främsta sinne, luktsinnet. Nosework är en rolig aktivitet där du tillsammans med din hund stärker både er relation och din hunds självförtroende.

Förkunskaper: Inga
Ålder: Från ca 6 mån
Antal träffar: 2
Kursdatum: 14 och 21 oktober kl 9-16
Pris: 1500 kr
Anmälan: SMS till Helena 073-156 66 05 (efter 19.00)

Grundkurs Agility

Agility är en lättsam och underhållande sport, ofta är hunden minst lika förtjust som föraren. Vi börjar vi från grunden och fokuserar på hinderinlärning och följsamhet.

Ålder: från 1 år
Förkunskaper: Inga
Kursdatum:
 17 sep, 1 okt kl 10.00
Anmälan: Sms till Camilla 070-346 00 57 (efter 19.00)
Pris: 750 kr

Tävlingslydnad

Vi går vi igenom moment, hur momenten ser ut och hur vi kan lära in dem. Målet är att du så småningom ska kunna anmäla till tävling, men du kan också gå kursen och använda lydnadsträningen som bra och rolig aktivering för dig och din hund.

Ålder: från 1 år
Förkunskaper:  Passar alla hundar med godkänt allmänlydnadspass eller motsvarande grundlydnad
Kursdatum:
 11 och 12 november kl 10.00
Anmälan: Sms till Ingela 070-590 77 94 (efter 19.00)
Pris: 1500 kr

Instruktörer

Våra instruktörer har minst 100 timmars utbildning bakom sig. De är utvalda och rekommenderade av klubben. De har en bred erfarenhet av kursverksamhet och av att aktivt ha tränat egen hund. Instruktörerna arbetar oftast ideellt och håller kurserna på sin fritid.

Camilla Gustafsson:
Agilityinstruktör, Allmänlydnadsinstruktör

Ingela Renhult:
SBKinstruktör, Tävlingsinstruktör

Laila Johansson:
SBKinstruktör, Tävlings-, Kantarellsöks- samt Rallylydnadsinstruktör

Marika Bornstedt:
Allmänlydnadsinstruktör, Spårinstruktör och Specialsöksinstruktör

Mari Andersson:
Agilityinstruktör, Allmänlydnadsinstruktör

Erika Eriksson: 
Allmänlydnadsinstruktör

Lena Löfvenholm: 
Allmänlydnadsinstruktör

Amanda Nilsson: 
Agilityinstruktör A1

Marie Olsson:
SBKinstruktör

Helen Sjölund:
Noseworkinstruktör

Helena Berntsson:
Noseworkinstruktör

Anette Larsson:
Noseworkinstruktör