Nose Work

Nose Work är ett bra sätt att aktivera sin hund på. Det kan göras både inomhus och utomhus och hunden blir rejält trött efter några sök.

Inga kostsamma tillbehör behövs, det mesta har man redan hemma.
Dofterna köper man som hydrolat och kostar inte så mycket då det endast behövs en droppe. Köper ni en stor flaska kan den även användas som ansiktsvatten till dig själv. Ett hydrolat är vatten som blir över vid destillering av eteriska oljor.

NoseWork är en ny sport som kommer från USA, den är på stark frammarsch i Sverige. Svenska Nose Workklubben skrev avtal med SKK 1 juli 2015 och SNWK är en avtalsbunden klubb under SKK. Klubbar som ligger under SKK ska kunna anordna tävlingar. Den 1 januari kl 00.05 gick första tävlingen i Borlänge och på MyDog 5-8 januari var en tävling med alla moment.

Innan tävling ska hunden gå ett doftprov av den doft som hör till den klass den ska tävla i. Ett doftprov behövs bara göras en gång per doft och ska man tävla kan det vara bra att göra provet ett tag innan tävlingen. Klarar hunden inte provet så tillåts den inte att tävla.

I Sverige har man valt dofterna eukalyptus, lagerblad och lavendel då dessa framförallt anses oskadliga för hunden. Det finns tre olika tävlingsklasser i Nose Work, NW1, NW2 och NW3. En ny doft tillkommer i varje klass. Alla moment genomförs på tid. Det finns fyra olika moment i varje klass: behållarsök, inomhussök, utomhussök samt fordonssök. Det finns också möjlighet för arrangören att arrangera tävling i enskilt moment då görs 3-5 sök. I NW1 finns bara en doft. I NW2 finns 1-2 dofter och i NW3 finns 0-3 dofter, i denna klass kan alltså förekomma tomma sök.

Mer om Nose Work finns att läsa på Svenska Nose Workklubben www.snwk.se