Vårt kursutbud

Här hittar du mer ingående information om samtliga kurser som finns i vårt utbud. Det varierar lite från termin till termin exakt vilka kurser som ges. De kurser som är aktuella och som går att anmäla till just nu, hittar du på sidan Aktuellt kursprogram.


Valpkurs

Förkunskaper: Inga
För vem? Passar valpar från ca 3 månader

En valpkurs hos Torsby Brukshundklubb innehåller grundläggande moment av vardagslydnad med fokus på kontakt- och motivationsövningar. Vi lägger också stor vikt vid följsamhet och inkallningar i olika situationer. Vi övar på att gå fint i kopplet, att kunna sitta/ligga kvar när matte/husse ber om det, att komma när ägaren ropar, att låta bli förbjudna saker mm.

Alla hundar är olika och har med sig olika förkunskaper när de kommer på kurs, och givetvis finns utrymme att anpassa övningarnas svårighetsgrad beroende på vart just nu befinner er.

Målet med kursen är att du ska få en bra förståelse för hur din hund lär och att du ska få verktyg att fortsätta utveckla din hunds kunskaper på egen hand efter kursens slut.

Se kursplan för aktuellt startdatum och anmälan.


Grundkurs

Förkunskaper: Inga
För vem? Passar hundar från ca 6 månader och uppåt

En grundkurs hos Torsby Brukshundklubb innehåller grundläggande moment av vardagslydnad med fokus på kontakt- och motivationsövningar. Vi lägger också stor vikt vid följsamhet och inkallningar i olika situationer. Vi övar på att gå fint i kopplet, att kunna sitta/ligga kvar när matte/husse ber om det, att komma när ägaren ropar, att låta bli förbjudna saker mm.

Alla hundar är olika och har med sig olika förkunskaper när de kommer på kurs, och givetvis finns utrymme att anpassa övningarnas svårighetsgrad beroende på vart just nu befinner er.

Målet med kursen är att du ska få en bra förståelse för hur din hund lär och att du ska få verktyg att fortsätta utveckla din hunds kunskaper på egen hand efter kursens slut.

Se kursplan för aktuellt startdatum och anmälan.


Allmänlydnadspasset

Förkunskaper: Valp- och/eller grundkurs
För vem? Passar hundar från 6 månader och uppåt

Allmänlydnadspasset är ett rekommenderat utbildningsprogram från Svenska Brukshundklubben och är en fortsättningskurs för dig som tidigare gått valp- och/eller grundkurs. Under kursen tränas olika moment, som vid slutprovet bedöms enligt kriterierna Mycket väl genomfört, Väl genomfört och Behöver tränas mer. Du får därmed ett kvitto på hur ni ligger till i allmänlydnaden.

Moment i allmänlydnadspasset:

 • Kvarsittande med störning 1-2 minuter
 • Möte med hundar på stig eller gångväg
 • Sitta tyst i bil med störning
 • Gå fint vid sidan eller bakom
 • Hantering/visitation
 • Inkallning utan störning
 • Inkallning med störning
 • Stoppkommando
 • Passivitetskontroll
 • Nosaktivering
 • Valfritt moment
Du som får minst väl genomfört på samtliga moment är kvalificerad för att fortsätta på t.ex. en tävlingslydnadskurs. Du som inte är intresserad av tävling, får en hint om vad ni kanske behöver fortsätta träna på efter kursens slut.

Se kursplan för aktuellt startdatum och anmälan.


Rallylydnad för nybörjare

Förkunskaper: Inga
Passar: Alla hundar och förare

Rallylydnad är en perfekt aktivitet för den vanliga familjehunden och bygger på glädje och samarbete – dessutom är det en underhållande hundsport att titta på. Via träningen ger rallylydnaden dig och din hund en bättre kontakt och du får en hund som är lydig, följsam och samarbetsvillig. En sådan hund fungerar lika bra i hemmiljö tillsammans med familjen som på offentliga platser eller tillsammans med andra hundar. Vår erfarenhet visar också att en hund som får arbeta tillsammans med människor mår bättre och är lyckligare. Då rallylydnad inte är fysiskt krävande passar det också för både äldre hundar och förare.

Sporten bygger på att hund och förare genomför en bana med 12-20 moment beroende på svårighetsgrad. Varje moment illustreras av en skylt som med text och bild beskriver hur övningen ska utföras.

Se kursplan för aktuellt startdatum och anmälan.


Rallylydnad fortsättning/tävling

Förkunskaper: Rallylydnad för nybörjare
Passar: Alla hundar och förare

För dig som vill gå vidare med rallylydnaden. Vi tar vid där nybörjarkursen slutade och tränar utefter varje ekipage behov. Med inriktning mot tävling.

Se kursplan för aktuellt startdatum och anmälan.


Agility för nybörjare

Förkunskaper: Valp- och/eller grundkurs
För vem? För hundar från 1 år och uppåt

Agility är den snabbast växande hundsporten i Sverige och är roligt för alla! Agility bygger på ett gott samarbete mellan hund och förare och ofta läggs mycket arbete på att motivera hunden för att nå en positiv och glad lydnad.

Agility handlar om att på kortast möjliga tid och utan fel eller vägringar ta sig igenom en hinderbana. De flesta hundar älskar agility och det är en rolig aktivering både för hund och förare.

På vår nybörjarkurs börjar vi från grunden, och du kan om du vill efter nybörjarkursen gå vidare med fortsättnings- och tävlingskurser. Eller så nöjer du dig med grunderna och tränar bara som rolig aktivering.

På grund av att det sker en del belastning på hundens kropp i en hinderbana, är det viktigt att hunden får växa färdigt innan agilityträning påbörjas. Därför måste din hund vara minst ett år gammal innan den kan gå agilitykurs hos oss.

Se kursplan för aktuellt startdatum och anmälan.


Agility fortsättning

Förkunskaper: Agility för nybörjare
För vem? För hundar från 1 år och uppåt

På vår fortsättningskurs tar vi vid där grundkursen slutade och vi vidareutvecklar din och hundens teknik på banan.

Se kursplan för aktuellt startdatum och anmälan.


Agility tävling

Förkunskaper: Agility fortsättning
För vem? För dig som vill börja tävla, eller redan tävlar men vill utvecklas på tävlingsbanan.

På vår tävlingskurs tar vi vid där fortsättningskursen slutade och vi vidareutvecklar din och hundens teknik på banan ytterligare. Vi tränar med sikte på tävling och tar fasta på varje ekipage unika behov för utveckling.

Se kursplan för aktuellt startdatum och anmälan.


Spårkurs för nybörjare

Förkunskaper: Valp- och/eller grundkurs
För vem? Passar alla hundar

Spåret går ut på att en hund följer en markbunden vittring av en människa. Spår är en av bruksgrenarna inom Svenska Brukshundklubben och du kan om du vill tävla i spår. I tävlingsgrenen ska hunden förutom att följa spåret av människan, också markera utlagda träpinnar i spåret. Men, du kan också använda spår som en utomordentligt bra aktivering för din hund utan tävlingsambitioner.

Hundar tycker vanligtvis att det är intressant att följa spårvittring. Den kopplar då på sina ursprungliga instinkter som handar om att spåra efter byte. Som förare är det spännande att följa efter en spårhund. Man inser vilket fantastiskt luktsinne hunden har.

En hund som spårtränas övar upp sin koncentrationsförmåga. Hunden tränar samtidigt sin kropp och sina muskler på ett funktionellt sätt, och som förare blir man skicklig på att läsa hundens beteende.

Se kursplan för aktuellt startdatum och anmälan.


Spår- och sök för nybörjare

Förkunskaper: Valp- och/eller grundkurs
För vem? Passar alla hundar

Spår och sök är två grenar som ingår i Brukshundklubbens verksamhet. Men spår och sök är också utmärkta sätt att aktivera sin hund på. Den här kursen riktar sig till dig som är nybörjare på spår och sök – kanske har du aldrig testat på, kanske har du testat på litegrann. Både spår och sök har sin grund i hundens fantastiska luktsinne. Under spåret ska hunden följa markburen vittring, och under söket letar den efter luftburen vittring. Alla hundar kan lära sig att både spåra och söka.

Kursen inleds med en träff i klubbstugan och fortsätter med två dagar i skogen där vi tränar spår, sök och uppletande av föremål. Vi kommer också under kursens gång att presentera andra bruksgrenar, t.ex. skydd och rapport.

Det här är en utmärkt kurs för dig som letar nya, meningsfulla aktiveringsmöjligheter för din hund eller för dig som är nyfiken på hur Brukshundklubbens grenar egentligen går till.

Se kursplan för aktuellt startdatum och anmälan.


Tävlingslydnad för nybörjare

Förkunskaper: Godkända moment i Allmänlydnadspasset
För vem? Passar alla hundar med godkänt allmänlydnadspass eller motsvarande grundlydnad

Att träna och tävla i lydnad är roligt både för dig och hunden. Det är inte bara kul att träna tillsammans med sin hund, man har även nytta av träningen i vardagen.

I tävlingslydnad (eller lydnadsprov) tävlar man med hunden i fyra olika klasser där svårigheterna ökar successivt. Den lägsta klassen består av grundläggande moment såsom fotgående med och utan koppel, hopp och platsliggande.

Eftersom de tävlande hundarnas storlek kan variera har man anpassat vissa moment. Ett exempel är hoppmomentet där hunden ska hoppa över ett hinder, där hinderhöjden anpassas efter hundens storlek.

I vår kurs tävlingslydnad för nybörjare går vi igenom momenten i lydnadsklass 1, hur momenten ser ut och hur vi kan lära in dem. Målet är att du så småningom ska kunna anmäla till tävling, men du kan också gå kursen och använda lydnadsträningen som bra och rolig aktivering för dig och din hund. En hund som tränas i tävlingslydnad blir samarbetsvillig och följsam, vilket du har nytta av även i vardagen.

För att kunna gå denna kurs krävs att du har gått Allmänlydnadspasset med godkänt resultat. Kontakta aktuell instruktör om du är osäker på vad som gäller.

Se kursplan för aktuellt startdatum och anmälan.


Aktiveringskurs: Kantarellsök

Förkunskaper: Valp- och/eller grundkurs
För vem? Passar alla hundar

Lär din hund att leta kantareller! Under denna kurs lär du din hund att känna igen och markera doften av kantareller. På detta sätt får du både en ny, rolig aktivitet att sysselsätta din hund med, plus att du har mycket stora möjligheter att hitta mer av skogens guld under hösten.

Se kursplan för aktuellt startdatum och anmälan.


Specialsök