Instruktörer

Våra instruktörer har minst 100 timmars utbildning bakom sig. De är utvalda och rekommenderade av klubben. De har en bred erfarenhet av kursverksamhet och av att aktivt ha tränat egen hund. Instruktörerna arbetar oftast ideellt och håller kurserna på sin fritid.

Instruktörer
Camilla Gustafsson – Agilityinstruktör, Allmänlydnadsinstruktör
Ingela Renhult – SBKinstruktör, Tävlingsinstruktör
Laila Johansson – SBKinstruktör, Tävlings-, Kantarellsöks- samt Rallylydnadsinstruktör
Mari Andersson – Agilityinstruktör, Allmänlydnadsinstruktör
Erika Eriksson – Allmänlydnadsinstruktör
Lena Löfvenholm – Allmänlydnadsinstruktör
Marika Bornstedt – Allmänlydnadsinstruktör, Spårinstruktör och Specialsöksinstruktör
Amanda Nilsson – Agilityinstruktör A1
Marie Olsson – SBKinstruktör
Helen Sjölund – Noseworkinstruktör, 0703438800