Fasta träningstider

Tisdagar

Förutom att träna sin hund är detta en perfekt dag att socialträna också.
Tisdagar är det allmän träning ca kl 18.00. Välkommen!