Årsmästare tävlingslydnad

De tre bästa resultaten oavsett klass. Endast officiella prov får räknas in.
Resultaten delas med koefficienten för gällande klass.
Vid lika snittpoäng gäller följande uppräkning.

Startklass: +0%

Klass 1: +2%

Klass 2: +4%

Klass 3: +6%

Skickas till bergqvist.hasse@telia.com senast 15 januari varje år.