Årsmästare Bruks

Bruks

De tre bästa resultaten oavsett klass. Resultaten gäller för endast officiella prov.
Resultaten delas med koefficienten för gällande klass.
Vid lika snittpoäng gäller följande uppräkning.

Appell:  +0%

Lägre: +2%

Högre: +4%

Elit:     +6%

Nya regler för 2017 årsmästare: 3 bästa resultat från valfri gren ex ett från spår ett från sök ett från skydd oavsett klass

Skickas till bergqvist.hasse@telia.com