Tävla agility – hur går det till?

Det finns två grenar inom agility:

  • Agilityklass, alla hinder ingår
  • Hoppklass, alla hinder utom balansbom, gungan/vippen och A-hinder.

Agility/hoppklass är oberoende av varandra, även om ekipagen tävlar i båda grenarna och de oftast arrangeras vid samma tillfällen.

Grenarnas klasser och pinnar
I båda grenarna finns tre olika klasser med olika svårighetsgrad. Nybörjarhunden börjar i klass 1 och för att bli uppflyttad till klass 2 krävs tre lopp med 0 fel bland de fem bäst placerade i klass 1. För att bli uppflyttad till klass 3 krävs tre lopp med 0 fel bland de tre bäst placerade i klass 2. Dessa uppflyttningsmeriter brukar i folkmun kallas “pinnar”.

Klassernas storleksgrupper
Samtliga individuella klasser delas in i fem storleksgrupper:

  • Extra small: tillåten för hundar vars mankhöjd är under 28 cm
  • Small: tillåten för hundar vars mankhöjd är under 35 cm
  • Medium: tillåten för hundar vars mankhöjd är 35 cm och över men under 43 cm
  • Large: tillåten för hundar vars mankhöjd är 43 cm och över men under 50 cm
  • Extra large: tillåten för hundar vars mankhöjd är 43 cm och därutöver

Förare vars hundar mäts in i storleksgrupperna extra small respektive large väljer om hunden ska tävla i extra small eller small respektive large eller extra large. Valet av storleksgrupp sker vid tillfället för mankhöjdsmätning. Föraren kan ändra valet av storleksgrupp vid slutmätning eller vid ommätning (se nedan).

Lagklass
Tävlan i lagklass sker i tre storleksgrupper: extra small + small, medium samt large + extra large.

Certifikat och championat
I vardera grenen kan man erhålla championat – Svenskt Agilitychampionat [SagCh] respektive Svenskt Agilitychampionat, Hopp [SAg(Hopp)Ch]. För championat krävs tre certifikat och en utställningsmerit. Certifikat utdelas till vinnande hund i agilityklass 3, respektive hoppklass 3, med 0 fel. Om vinnande hund redan har tre certifikat övergår certifikatet till näst bästa hund med 0 fel, dock lägst till femte placerade hund.

Regler
Fullständiga regler hittar ni här: http://agilityklubben.se/wp-content/uploads/2015/04/Agilityregler-2017.pdf