Tävla agility – hur går det till?

Det finns två grenar inom agility:

  • Agilityklass, alla hinder ingår
  • Hoppklass, allahinder utom balansbom, gungbräda, A-hinder och bord.

Agility/hoppklass är oberoende av varandra, även om ekipagen tävlar i båda grenarna och de oftast arrangeras vid samma tillfällen.

Grenarnas klasser och pinnar
I båda grenarna finns tre olika klasser med olika svårighetsgrad. Nybörjarhunden börjar i klass 1 och för att bli uppflyttad till klass 2 krävs tre lopp med 0 fel bland de fem bäst placerade i klass 1. För att bli uppflyttad till klass 3 krävs tre lopp med 0 fel bland de tre bäst placerade i klass 2. Dessa uppflyttningsmeriter brukar i folkmun kallas “pinnar”.

Klassernas storleksgrupper
Samtliga klasser indelas i tre storleksgrupper:
Small för hundar vars mankhöjd är under 35 cm.
Medium för hundar vars mankhöjd är mellan 35 – 43 cm.
Large för hundar vars mankhöjd är över 43 cm.
Man tävlar bara emot hundarna i samma storleksgrupp och en vinnare utses alltså i vardera storleksgruppen.

Certifikat och championat
I vardera grenen kan man erhålla championat – Svenskt Agilitychampionat [SagCh] respektive Svenskt Agilitychampionat, Hopp [SAg(Hopp)Ch]. För championat krävs tre certifikat och en utställningsmerit. Certifikat utdelas till vinnande hund i agilityklass 3, respektive hoppklass 3, med 0 fel. Om vinnande hund redan har tre certifikat övergår certifikatet till näst bästa hund med 0 fel, dock lägst till femte placerade hund.