Inbjudan: Mera mentalkunskap, M3 i Karlstad

Karlstad BK bjuder in till Mera mentalkunskap, M3.

Tid: 26-27 januari
Plats: Karlstad BK
Lärare: Klas Nordblom

Max 10 deltagare – först till kvarn!

Förkunskaper:
• Förkunskap Allmän Mentalkunskap (M1), Mentalfigurant B.

Mål, efter genomförd utbildning ska elev ha:

• teoretisk och praktisk kunskap om definitioner som används för att
beskriva hunds mentalitet.

• Teoretisk och praktisk kunskap om definitioner kopplat till praktisk
träning.

• Teoretisk kunskap om beteenden som framkommer genom
beskrivning och test.

Avgift: 600kr/person, i priset ingår fm fika, lunch och em fika.
Avgiften sätts in på Karlstad BK:s plusgiro 27 85 35-0 senast den 18 januari.

Övrigt: Ta med kläder efter väder.

Anmälan och frågor till: Camilla Svensson tel. 070-537 83 86
e-post: camillakarlstad@glocalnet.net

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.