Inbjudan till allmänlydnadsinstruktörsutbildning i Grums

Studiefrämjandet och Grums BK inbjuder alla intresserade till allmänlydnadsinstruktörsutbildning

Tid: 09:00
Plats: Grums BK, klubbstuga
Datum: 2012-05-13
Lärare: Stefan Axelsson

Utbildningen kommer att hållas under 2012 med planerat startdatum den 13 maj. När utbildningen kommer att genomföras bestäms i samband med första kurstillfället. Troligen kommer merparten att genomföras under helger. Utbildningsinslag med hjälp av IKT (dator – internet) kommer att ingå.

Förkunskaper
Deltagaren ska rekommenderas av den egna klubben varför ett protokollsutdrag ska bifogas anmälan. Allmän mentalkunskapskurs (M1). Ges av Grums BK 2012-05-12 för den som saknar denna.

Grundkriterier som bör uppfyllas:
Medlem i SBK, fyllt 18 år, egen hund, genomfört allmänlydnadspasset med egen hund (detta kan ordnas inom utbildningen), genomfört specialkurs valp (detta kan ordnas inom utbildningen), har erfarenhet av kursverksamhet i form av att ha deltagit som elev och assistent i kursverksamhet anordnad av lokalklubb inom SBK

För att erhålla utbildningsbevis krävs dessutom:
Deltagit i/kommer att delta i Studiefrämjandets kursledarutbildning L1, genomfört och redovisat projektarbete, ha ett positivt och pedagogiskt förhållningssätt till människor/hundar och lärande

Mål
Allmänlydnadsinstruktör med kompetens att hålla kurs i allmänlydnad för valpar och vuxna hundar.

Omfattning
Ca 100 studietimmar dessutom tillkommer förberedelsetid inför varje kurstillfälle samt ett projektarbete som utgör underlag för godkännande. För godkännande krävs 80 % närvaro på utbildningen.

Eget ansvar
Utbildningen tar tid, kräver eget initiativ och eget ansvar.

Kostnad
3 500 kronor per deltagare inkluderar fika och lättare luncher.
Betalas till bankgiro 402 – 9765, Grums Brukshundklubb

Sista anmälningsdag (bindande) den 6 maj 2012
Anmälan ska göras på bifogad blankett och skickas till:
Leon Thorin, Björknäsgatan 4, 664 32 Grums

Upplysningar: Leon, 0555-122 79, 070-570 71 32 eller 12279@telia.com

Ladda ner anmälan: 120513 Allmänlydnadsinstruktörsutbildning Grums

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.